Mã giảm giá shopee tháng 5

14:46 08/05/2019, 773
List danh sách voucher giảm giá của Shopee.

🚐 SHOPEE CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH MÃ MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 🚐

📣📣📣 Loa loa loa 📣📣📣

📍 Shopee cập nhật Chính sách áp dụng mã miễn phí vận chuyển trong ngày 6, 8, 10 tháng 5, 2019 cho Đơn hàng trị giá từ 150k toàn sàn.

List danh sách voucher giảm giá của Shopee.

Truy cập shopee.vn để mua sắm ngay và được hoàn tiền khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Ngành hàng/ Category Mã giảm giá/ Voucher Code Giảm/Discount amount Chi tiết/Details Ngày bắt đầu/ Start date (Tháng-ngày-năm) Ngày kết thúc/ End date(Tháng-ngày-năm)
Điện tử ELTG250 5% Voucher giảm 5% tối đa 250K cho đơn từ 3 triệu. Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. HSD: 23h59 30/04/2019. 5/1/2019 5/15/2019
Điện tử ELLARGE 10% Voucher giảm 10% tối đa 300K cho đơn từ 1 triệu. Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. HSD: 23h59 30/04/2019. 5/1/2019 5/15/2019
Điện tử ELMTPK   Voucher giảm 30k cho đơn hàng từ 300k. Chỉ áp dụng trên App cho sản phẩm tham gia chương trình. HSD: 23h59 31/05/2019. 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang TRAM399 15% Voucher giảm 15% cho đơn từ 399k. Áp Dụng từ 01/05 - 17/05/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang GIAYXINHS 20k Voucher giảm 20k cho đơn từ 200k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang WSMAY 20k Voucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang LEMIMAY20 20K Voucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang LUABLB20K 20K Voucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang MINDO20 20K Voucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang LAMPFT20K 20K Voucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang GIRL10 10% Voucher giảm 10% tối đa 50K cho đơn từ 300K, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang MERLY20K 20K Voucher giảm 20k cho đơn từ 199k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang EROS0519 10% Voucher giảm 10% tối đa 30K cho đơn từ 150kK, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang SUND30K 30K Voucher giảm 30k cho đơn từ 250k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng MEDI20 20K Voucher giảm 20k cho đơn từ 499k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng BEAUXIXON 15K Voucher giảm 15k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng EVOLSUMMER 10K Voucher giảm 10k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng CALLSUMMER 10K Voucher giảm 10k cho đơn từ 99k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng ARCANCIL 25K Voucher giảm 25k cho đơn từ 99k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang MA05 Hoàn 10% Xu Nhập mã MA05 hoàn 10% giá trị đơn hàng ( tối đa 20K xu) cho đơn hàng từ 99k.
Áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thời Trang Nam
5/1/2019 5/15/2019
Thời trang MA0515 Hoàn 15% Xu Nhập mã MA0515 hoàn 15% giá trị đơn hàng ( tối đa 30K xu) cho đơn hàng từ 150k.
Áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thời Trang Nam
5/1/2019 5/15/2019
Thời trang MAMALL05 Hoàn 15% Xu Nhập mã MAMALL05 hoàn 15% giá trị đơn hàng ( tối đa 50K xu) cho đơn hàng từ 200k.
Áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thời Trang Nam - MALL
5/1/2019 5/15/2019
Thời trang PIGO0519A 10k Nhập mã PIGO0519A giảm 10k cho đơn hàng từ 200k 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang DOVUT5 10% Nhập mã DOVUT5 giảm 10% cho đơn từ 99k tối đa 30k. 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang SHOP7509 5% Nhập mã SHOP7509 giảm 5% cho đơn hàng từ 300K tối đa 30K 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang NHAT0803 5% Nhập mã NHAT0803 giảm 5% cho đơn hàng từ 200K tối đa 25K 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang YENK10 10% Nhập mã YENK10 giảm 10% cho đơn hàng từ 150k tối đa 20k 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang WTCHCASIO 12% Giảm 12% tối đa 100k cho đơn bất kì, áp dụng cho sp shop donghochinhhangcasio và dongho247.vn 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang WTCHMAY 12% Giảm 12% tối đa 30k cho đơn bất kì, ngành hàng Đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang NARMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang SMIMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang SKYMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang BAOMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang CRNMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang KIAMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang DONMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang LYMMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang HOTMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang BUSMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang LABMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang SANMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang BUKMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang CUEMAY50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang SHENG50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang AUWAT50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang TOPWAT50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang ZENWAT50K 15% Giảm 15% tối đa 50k cho đơn bất kì, ngành hàng đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang WTCHVIPMAY 12% Giảm 12% tối đa 100k cho đơn bất kì, áp dụng cho sp Shopee Mall Đồng hồ 5/1/2019 5/15/2019
Điện tử ELTHENHO10K 0 Voucher giảm 10k cho đơn hàng từ 99k. Chỉ áp dụng trên App cho sản phẩm tham gia chương trình. HSD: 23h59 31/05/2019. 5/1/2019 5/15/2019
Điện tử ELCAPK 10% Voucher giảm 10% tối đa 25k cho đơn hàng từ 200k. Chỉ áp dụng trên App cho sản phẩm tham gia chương trình. HSD: 23h59 31/05/2019. 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng CIRACLE10 10% Voucher giảm 10% tối đa 30k cho đơn hàng từ 100k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng 365ON 9K Voucher giảm 9K cho đơn hàng từ 199k, áp dụng từ 18/4/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng MINHGIA10 10K Voucher giảm 10K cho đơn hàng từ 250k, áp dụng từ 18/4/2019 đến 18/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng PHUKOTO10 10K Voucher giảm 10K cho đơn hàng từ 220k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng PHIHNABI 5K Voucher giảm 5K cho đơn hàng từ 199k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng GIAD86 5K Voucher giảm 5K cho đơn hàng từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng COSKOSE15 15k Nhập mã COSKOSE15 giảm ngay 15K cho đơn hàng từ 99K của shop kose_officialstore 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng ROSETTE2 20k Voucher giảm 20k cho đơn hàng từ 300k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 31/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng VACO11 11k Voucher giảm 11k cho đơn từ 298k từ 1/5 đến 31/5 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng COSSUKIN5 20% Voucher giảm 30k cho đơn hàng từ 150k từ 1/5 đến 15/5 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng THER30 30k Voucher giảm 30k cho đơn từ 290k 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng HIRU10 10k Voucher giảm 10k cho đơn hàng bất kì áp dụng từ 1/5 đến 15/5 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang JERRY2015 20K Voucher giảm 20k cho đơn từ 150k, áp dụng từ 1/5/2019 đến 15/5/2019 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng COSLEMON15 15k Nhập mã COSLEMON15 giảm ngay 15K cho đơn hàng từ 139K của shop lemonade_officialstore 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng COSLIME15 25K Nhập mã COSLIME15 giảm ngay 25K cho đơn hàng từ 249K của shop limecosmetic 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng COSRAINBOW 20K Nhập mã COSRAINBOW giảm ngay 20K cho đơn hàng từ 150K của shop rainbowlaffair_officialstore 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng THEF20 20K Voucher giảm 20k cho đơn từ 200k áp dụng từ 1/5 - 15/5 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng YVES5 15% Nhập mã YVES5 giảm 15% tối đa 50k cho ĐH từ 200k 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang W68MAY50K 10% Giảm 10% tối đa 50k đơn bất kì 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang ROYALMAY 20000000% Giảm 200k đơn từ 1 triệu 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang SHENGKET5 10000000% Giảm 100k đơn từ 500k 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang KISSWATCH 5000000% Giảm 50k đơn bất kì 5/1/2019 5/15/2019
Đời sống COMA300T5 10K Giảm 10k đơn từ 300k 5/1/2019 5/15/2019
Đời sống TAMA20T4 20K Giảm 20k đơn từ 200k 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng COSFAR 30k Giảm 30k cho đơn từ 150k 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng PAULA05 5% Giảm 5% cho đơn từ 99K 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang TIME100K 100K Giảm 100k cho đơn bất kì. 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang MASO5 15% Nhập mã MASO5 giảm 15% cho mọi giá trị đơn hàng, tối đa 30k áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thể thao Du lịch 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang MASOMALL5 15% Nhập mã MASOMALL5 giảm 15% cho đơn hàng từ 150k, tối đa 50k áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thể thao Du lịch 5/1/2019 5/15/2019
Thời trang MASOHV05   Nhập mã MASOHV05 giảm 50K cho đơn hàng từ 399k,áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thể thao Du lịch 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng FRANFB20   Giảm 20k cho đơn từ 199k của shop từ 1/5 -31/5 franciabeauty_officialstore 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng OMRO50 50k Nhập mã OMRON50 giảm 50k cho ĐH từ 1tr5 5/1/2019 5/15/2019
Hàng tiêu dùng COSVIBE 10% Nhập mã COSVIBE hoàn xu 10% tối đa 50K cho các sản phẩm SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP, đơn tối thiểu 250K. 5/8/2019 5/8/2019
Hàng tiêu dùng COSSHINE 70K Nhập mã COSSHINE giảm 70K cho các sản phẩm SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP, đơn tối thiểu 1TR. 5/8/2019 5/8/2019
Hàng tiêu dùng COSNATURE 20% Nhập mã COSNATURE giảm 20% tối đa 50K cho các sản phẩm FARMASI, đơn tối thiểu 150K. 5/8/2019 5/8/2019
Hàng tiêu dùng FMMUAHE 10% Nhập mã FMMUAHE giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP, đơn tối thiểu 199K. 5/8/2019 5/8/2019
Điện tử ELSAPSAN44 10% Nhập mã ELSAPSAN44 hoàn xu 10% tối đa 44K cho các sản phẩm ĐIỆN TỬ, đơn tối thiểu 144K. 5/8/2019 5/8/2019
Điện tử ELSAPSAN144 14% Nhập mã ELSAPSAN144 hoàn xu 14% tối đa 144K cho các sản phẩm ĐIỆN TỬ, đơn tối thiểu 844K. 5/8/2019 5/8/2019
  VTP15 15K Nhập mã VTP15 giảm 15K cho các sản phẩm VIETTEL POST. 5/8/2019 5/8/2019

 

Follow us