Khuyến mãi và mã giảm giá

[shopee] [Q5_Menswear]-Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000

Nhập mã Q5ME1010  Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000

Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 10-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-10

[shopee] [Nabizam Official Store]-Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000

Nhập mã NABI2101  Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000

Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 02-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-02

[shopee] [ANKER OFFICIAL STORE]-Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.400.000

Nhập mã ANKER100K  Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.400.000

Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.400.000. Áp dụng đến 02-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-02

[shopee] [hapykids]-Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫200.000

Nhập mã HAPY210C  Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫200.000

Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 02-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-02

[shopee] [Bamozo Vali]-Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000

Nhập mã LPST150K1  Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000

Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 03-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-03

[shopee] [CHiPs - OfficialStore]-Giảm ngay 15%, tối đa ₫35.000, cho đơn hàng từ ₫200.000

Nhập mã CHIP3113  Giảm ngay 15%, tối đa ₫35.000, cho đơn hàng từ ₫200.000

Giảm ngay 15%, tối đa ₫35.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 03-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-03

[shopee] [@carrotxinhdep]-Giảm ngay 15%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫100.000

Nhập mã CARROT02  Giảm ngay 15%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫100.000

Giảm ngay 15%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 02-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-02

[shopee] [NHÀ THUỐC PINCARE]-Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000

Nhập mã NHAT1539  Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000

Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 02-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-02

[shopee] [Bebu Việt Nam]-Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫50.000

Nhập mã BEBUDADFS  Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫50.000

Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 02-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-02

[shopee] [POPPY CORNER- Dầu Gội Bồ Kết]-giảm ngay 5K cho đơn hàng từ 150K trở lên trên App

Nhập mã POPPY0209  giảm ngay 5K cho đơn hàng từ 150K trở lên trên App

Mã POPPY0209 giảm ngay 5K cho đơn hàng từ 150K trở lên trên App. Áp dụng cho 1 số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. HSD: 23:59 ngày 02/10/2022. Số lượng có hạn.

Thời gian kết thúc: 2022-10-02

[shopee] [Colosmulti Official]-Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫500.000

Nhập mã COLOSB10  Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫500.000

Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-09

[shopee] [Shoptida_Flagship_Store]-Giảm ngay 6%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫180.000

Nhập mã SHOPTD30  Giảm ngay 6%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫180.000

Giảm ngay 6%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 31-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-12-31

[shopee] [SAGA JP- NỆM TOPPER]-Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000

Nhập mã TOPP15K10  Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000

Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-31

[shopee] [Mi Hanoi]-Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫2.500.000

Nhập mã MIHA3009  Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫2.500.000

Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫2.500.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-04

[shopee] [Xinh Xinh Accessories]-Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫100.000

Nhập mã XINHT10  Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫100.000

Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-31

[shopee] [Ghome - Đồ trang trí trong nhà]-giảm ngay 20K cho đơn hàng từ 400K trở lên trên App

Nhập mã GH210  giảm ngay 20K cho đơn hàng từ 400K trở lên trên App

Mã GH210 giảm ngay 20K cho đơn hàng từ 400K trở lên trên App. Áp dụng cho 1 số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. HSD: 23:59 ngày 31/10/2022. Số lượng có hạn.

Thời gian kết thúc: 2022-10-31

[shopee] [start22_shop]-Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫50.000

Nhập mã STAR1099K  Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫50.000

Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-12

[shopee] [VASANI]-Giảm ngay 11%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫135.000

Nhập mã VASA123  Giảm ngay 11%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫135.000

Giảm ngay 11%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫135.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-26

[shopee] [Elnido Unisex Store]-Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫0

Nhập mã ELNI20K  Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫0

Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 27-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-27

[shopee] [Công nghệ số - Chính Hãng]-Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000

Nhập mã CONGJVJK  Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000

Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 31-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-10-31

Follow us