Khuyến mãi và mã giảm giá

[shopee] [Mã vận chuyển]-Đơn hàng đầu tiên

Nhập mã FSV-539530445684736  Đơn hàng đầu tiên

Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 40K cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee. Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh Chỉ áp dụng cho một số người bán nhất định. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian kết thúc: 2023-02-09

[shopee] [Welson Beauty Official Store]-Giảm 25,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 999,000 VNĐ

Nhập mã WELS25K1  Giảm 25,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 999,000 VNĐ

[Welson Beauty Official Store] [Welson Beauty Official Store]-Giảm 25,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 999,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-02-12

[shopee] [AXIS-Y Official Store]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Nhập mã AXISY8B  Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[AXIS-Y Official Store] [AXIS-Y Official Store]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-02-26

[shopee] [AXIS-Y Official Store]-Giảm 10%-tối đa 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 250,000 VNĐ

Nhập mã AXISY8A  Giảm 10%-tối đa 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 250,000 VNĐ

[AXIS-Y Official Store] [AXIS-Y Official Store]-Giảm 10%-tối đa 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 250,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-02-26

[shopee] [AXIS-Y Official Store]-Giảm 11%-tối đa 150,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Nhập mã AXISY8C  Giảm 11%-tối đa 150,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

[AXIS-Y Official Store] [AXIS-Y Official Store]-Giảm 11%-tối đa 150,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-02-26

[shopee] [đầm công chúa bé gái]-Giảm 4,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Nhập mã HOANHO  Giảm 4,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[đầm công chúa bé gái] [đầm công chúa bé gái]-Giảm 4,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-02-20

[shopee] [đầm công chúa bé gái]-Giảm 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

Nhập mã HOANHOA  Giảm 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

[đầm công chúa bé gái] [đầm công chúa bé gái]-Giảm 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-02-20

[shopee] [đầm công chúa bé gái]-Giảm 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 540,000 VNĐ

Nhập mã HOANLANG  Giảm 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 540,000 VNĐ

[đầm công chúa bé gái] [đầm công chúa bé gái]-Giảm 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 540,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-02-20

[shopee] [dafan.vn]-Giảm 1,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 55,000 VNĐ

Nhập mã DAFA4537  Giảm 1,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 55,000 VNĐ

[dafan.vn] [dafan.vn]-Giảm 1,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 55,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-05-11

[shopee] [dafan.vn]-Giảm 1,500 VNĐ cho đơn tối thiểu 80,000 VNĐ

Nhập mã DAFA7852  Giảm 1,500 VNĐ cho đơn tối thiểu 80,000 VNĐ

[dafan.vn] [dafan.vn]-Giảm 1,500 VNĐ cho đơn tối thiểu 80,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-05-11

[shopee] [dafan.vn]-Giảm 2,500 VNĐ cho đơn tối thiểu 125,000 VNĐ

Nhập mã DAFA7544  Giảm 2,500 VNĐ cho đơn tối thiểu 125,000 VNĐ

[dafan.vn] [dafan.vn]-Giảm 2,500 VNĐ cho đơn tối thiểu 125,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-05-11

[shopee] [ZOE.Clothing]-Giảm 50%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Nhập mã ZOECNEW  Giảm 50%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[ZOE.Clothing] [ZOE.Clothing]-Giảm 50%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-05-11

[shopee] [ZOE.Clothing]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Nhập mã ZOECOLD  Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[ZOE.Clothing] [ZOE.Clothing]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-05-11

[shopee] [ZOE.Clothing]-Giảm 6,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Nhập mã ZOECALL  Giảm 6,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[ZOE.Clothing] [ZOE.Clothing]-Giảm 6,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-05-11

[shopee] [The 22 Jewelry]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Nhập mã THE210K  Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[The 22 Jewelry] [The 22 Jewelry]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-05-11

[shopee] [Lareskincare]-Giảm 39,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Nhập mã LAREHIT2  Giảm 39,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

[Lareskincare] [Lareskincare]-Giảm 39,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-02-21

[shopee] [HELINO]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 250,000 VNĐ

Nhập mã HELI15KK5  Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 250,000 VNĐ

[HELINO] [HELINO]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 250,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-04-30

[shopee] [HELINO]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 500,000 VNĐ

Nhập mã HELI50K5  Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 500,000 VNĐ

[HELINO] [HELINO]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 500,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-03-31

[shopee] [Inshop.official]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Nhập mã INSH30K  Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

[Inshop.official] [Inshop.official]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2023-03-31

[shopee] [Enchanteur Vietnam]-Giảm ngay 5%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫249.000

Nhập mã SBCENCH2  Giảm ngay 5%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫249.000

Giảm ngay 5%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2023-02-28

Follow us