Khuyến mãi và mã giảm giá

[shopee] [BOMSISTER]-Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫250.000

Nhập mã BOMSEOM11  Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫250.000

Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 29-11-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-11-29

[shopee] [LIDACO]-Giảm ngay ₫31.000 cho đơn hàng từ ₫299.000

Nhập mã LIDA31K29  Giảm ngay ₫31.000 cho đơn hàng từ ₫299.000

Giảm ngay ₫31.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 29-11-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-11-29

[fadovn] [FADO]Cyber Monday - Sale up to 90% - Mã giảm 500K

Nhập mã FDCM500  Mã FDCM500 - Giảm 500K - Đơn hàng từ 5 triệu

Mã FDCM500 - Giảm 500K - Đơn hàng từ 5 triệu

Thời gian kết thúc: 2022-12-04

[fadovn] [FADO]Cyber Monday - Sale up to 90% - Mã giảm 1 triệu

Nhập mã FDCM1TR  Mã FDCM1TR - Giảm 1 triệu - Đơn hàng từ 10 triệu

Mã FDCM1TR - Giảm 1 triệu - Đơn hàng từ 10 triệu

Thời gian kết thúc: 2022-12-04

[fadovn] [FADO]Cyber Monday - Sale up to 90% - Mã giảm 2 triệu

Nhập mã FDCM2TR  Mã FDCM2TR - Giảm 2 triệu - Đơn hàng 18 triệu

Mã FDCM2TR - Giảm 2 triệu - Đơn hàng 18 triệu

Thời gian kết thúc: 2022-12-04

[shopee] Đơn hàng đầu tiên

Nhập mã FSV-492435802030112  Đơn hàng đầu tiên

Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 40K) cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee. Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh. Chỉ áp dụng cho một số shop nhất định. Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian kết thúc: 2022-11-29

[shopee] Tất cả hình thức thanh toán

Nhập mã FSV-501894905020416  Tất cả hình thức thanh toán

Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 10000Đ) cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee. Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Hoàn Xu Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian kết thúc: 2022-11-29

[shopee] [Bamozo_Official_Store]-Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000

Nhập mã BAMOFS29  Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000

Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 29-11-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-11-29

[shopee] [SHOPEE]-giảm ngay 10000 cho đơn hàng hợp lệ từ 150000

Nhập mã 2911GIAM10K0PH  giảm ngay 10000 cho đơn hàng hợp lệ từ 150000

Mã 2911GIAM10K0PH giảm ngay 10000 cho đơn hàng hợp lệ từ 150000. HSD: 29/11/2022 00:00 - 29/11/2022 23:59. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian kết thúc: 2022-11-29

[shopee] [Top Phượt - Shop Mũ Bảo Hiểm]-giảm ngay 15000 cho đơn hàng từ 250000 trở lên trên App

Nhập mã TOPPH1212  giảm ngay 15000 cho đơn hàng từ 250000 trở lên trên App

Mã TOPPH1212 giảm ngay 15000 cho đơn hàng từ 250000 trở lên trên App. Áp dụng cho 1 số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. HSD: 23:59 ngày 29/11/2022. Số lượng có hạn.

Thời gian kết thúc: 2022-11-29

[shopee] [Johnson & Johnson]-Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫199.000

Nhập mã JOHN29301  Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫199.000

Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-11-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-11-30

[shopee] [Enfa Official Store]-Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định

Nhập mã ENFABAUP3  Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã ENFABAUP3 giảm 10% tối đa 100000Đ cho đơn từ 600000Đ. HSD: 23:59 29/11/2022. Số lượng có hạn.

Thời gian kết thúc: 2022-11-29

[shopee] [Latashop.com]-Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫300.000

Nhập mã LATAE2911  Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫300.000

Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 29-11-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-11-29

[shopee] [UVGreen Official Store]-Giảm ngay ₫150.000 cho đơn hàng từ ₫0

Nhập mã UVGREEN12  Giảm ngay ₫150.000 cho đơn hàng từ ₫0

Giảm ngay ₫150.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 12-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2022-12-12

[shopee] [The Fleura Vietnam]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 220,000 VNĐ

Nhập mã THEF90489  Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 220,000 VNĐ

[The Fleura Vietnam] [The Fleura Vietnam]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 220,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2022-12-02

[shopee] [The Fleura Vietnam]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 165,000 VNĐ

Nhập mã THEF29805  Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 165,000 VNĐ

[The Fleura Vietnam] [The Fleura Vietnam]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 165,000 VNĐ

Thời gian kết thúc: 2022-12-02

[shopee] [Make It Rain VN]-Mã áp dụng cho một số sản phẩm nhất định và người bán nhất định

Nhập mã VC15K1179  Mã áp dụng cho một số sản phẩm nhất định và người bán nhất định

Mã áp dụng cho một số sản phẩm nhất định và người bán nhất định. Mã VC15K1179 giảm 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 26/11/2022 00:00 - 30/11/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Thời gian kết thúc: 2022-11-30

[shopee] [Nông Sản Giọt Nắng]-Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫900.000

Nhập mã NONG90K11  Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫900.000

Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫900.000. Áp dụng đến 31-01-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2023-01-31

[shopee] [BRITA VIỆT NAM]-Nhập mã SVPS3554 để được giảm 10%, tối đa 21000đ cho đơn hàng từ 111000đ

Nhập mã SVPS3554  Nhập mã SVPS3554 để được giảm 10%, tối đa 21000đ cho đơn hàng từ 111000đ

Nhập mã SVPS3554 để được giảm 10%, tối đa 21000đ cho đơn hàng từ 111000đ. HSD đến 23:59 30-11-2022. Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định tham gia chương trình trên ứng dụng Shopee. Số lượng có hạn.

Thời gian kết thúc: 2022-11-30

[shopee] [Gimi Shop - Xưởng Đầm Giá sỉ]-Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000

Nhập mã GIMIWA10K  Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000

Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 04-01-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian kết thúc: 2023-01-04

Follow us