Hoàn tiền Doctor Đồng

Giới thiệu về Doctor Đồng

Doctor Đồng là dịch vụ tư vấn tài chính cho các khoản vay cầm cố ngắn
hạn với khoản vay từ 1 đến 10 triệu đồng, các lựa chọn kỳ hạn vay là 10,
20 hoặc 30 ngày được cung cấp bởi các đối tác cho vay của chúng tôi.
Hiện nay, đối tác cho vay chiến lược các khoản vay cầm cố của Doctor Đồng là Công ty TNHH MTV TMDV Vạn An Phát (VAP).Thanh toán khoản vay sẽ được
thực hiện vào cuối kỳ hạn như quy định trong Hợp đồng Vay cầm cố

Khu vực cho vay: Toàn quốc, trừ Hải Phòng và các quần đảo
Đối tượng mục tiêu: 
- Từ 20 tuổi trở lên 
- Ưu tiên các cá nhân có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, dễ chứng minh tài chính như Nhân viên có HĐ lao động, Nhân viên nhà nước

Điều kiện cho vay: 
- Vay lần đầu tối đa: 2.5 triệu. 
- Vay lần thứ 2 tối đa: 10 triệu 

Điều kiện hoàn tiền

Để đơn hàng đủ kiều kiện nhận tiền hoàn lại, bạn vui lòng lưu ý những điều sau:

  • Hoàn tất quá trình mua hàng trên cùng cửa sổ hoặc tab từ cashbackshopvn.com chuyển hướng đến Doctor Đồng.
  • Nếu trong quá trình mua hàng gặp lỗi (đặt hàng, thanh toán, ...) hoặc cần đặt mua thêm đơn hàng mới, hãy quay trở lại trang này và nhấn vào nút "Bắt đầu mua sắm" để tiến hành mua hàng lại.
  • Tránh các lỗi thường gặp để đơn hàng được ghi nhận.
  • Đơn hàng sẽ hiển thị trong trang tài khoản cashbackshopVN của bạn sau 3 - 24 giờ kể từ ngày đặt hàng.

Follow us